Aktuella
Erbjudanden!

Skötsel och tillsyn av hamnar

Med 20 års erfarenhet i bagaget är vi en lokal, trygg och kompetent entreprenör som erbjuder såväl den lilla bryggförening som den större marinan en mycket god tillsyn av hamnar, bryggor och båtar i Norra Bohuslän. Hur kan vi hjälpa er? Läs mer om våra tjänster här nedan.

Skötsel och tillsyn av hamnar

Vi har i olika former bedrivit hamnverksamhet för gäster, säsongsbesökare och de som ligger i småbåtshamn under 20 års tid. Genom vår långa erfarenhet har vi mycket goda kunskaper beträffande brandskyddsrutiner, tillsyn, skötsel, service och utveckling av hamnar. Vi är ett lokalt företag med resonabla priser och god kompetens för såväl den lilla bryggföreningen som den kommersiella marinan.

I bolaget erbjuder vi även bostadstillsyn, städ och trädgårdsskötsel varför vi har en god organisation för att även ta hand om exempelvis grönytor eller servicebyggnader som eventuellt finns i anslutning till hamnområdet.

Har ni en bryggförening eller hamnanläggning som behöver tillsyn, service och omsorg så är ni varmt välkomna att kontakta oss.
Här presenterar vi ett urval av vad vi kan erbjuda.

Regelbunden tillsyn av hamnen

Vi gör regelbundna ronder på elanläggningar och stolpar, på vattenutkast och okulär besiktning på bryggorna. I händelse av storm gör vi extra rundor och vid kallt väder gör vi tillsyn vid eventuell isläggning och kan ombesörja skötsel av ”bubbelhamn”. Vår tillsyn ökar närvaron i hamnen och blir också en typ av bevakning för att avskräcka eventuella obehöriga i hamnområdet.  

Brandskyddsronder

Under vår rondering erbjuder vi regelbundna kontroller av brand- och livräddningsutrustning så som brandsläckare, brandfiltar, livbojar och räddningsstegar samt uppmärksammar vi eventuella säkerhetsrisker. Vi för logg över kontrollerna och kommunicerar eventuella skador och förslag på förbättringar ur brand- och säkerhetssynpunkt.  

Städ och enklare underhåll

Har ni toaletter, duschar och andra servicebyggnader som behöver städas regelbundet så har vi god kompetens för det ändamålet. Vi har under åren haft uppdrag som omfattar såväl faciliteter i gästhamnar, som offentliga toaletter och städuppdrag i privata bostäder.

Vi kan även vara behjälpliga med enklare underhåll som exempelvis byte av glödlampor, slangar, kopplingar och säkringar på och i anslutning till bryggorna.

Skötsel av grönytor

Genom vår gästhamnsverksamhet och vår bostadstillsyn har vi en stabil organisation för regelbundet underhåll av grönytor, rabatter och trädgårdsarbete som behöver utföras i anslutning till hamnområdet. Vi erbjuder exempelvis gräsklippning, trimning, underhåll av rabatter och mindre buskar och häckar.

Hantverkssupport

Vid behov av planerad renovering, akut reparation eller annat underhåll har vi efter många års erfarenhet ett mycket bra nätverk av kontakter inom det marina området. Vi ser till att rätt kompetens kommer på plats för det uppdrag ni behöver få utfört.  

Administration

Vi har goda rutiner för förmedling, köhantering och placering av båtplatsinnehavare i såväl gästhamn som småbåtshamn. Genom god kunskap av marknaden kan vi rådgöra kring er prissättning och genom det öka er avkastning. Vi kan vara behjälpliga med fakturering av era båtplatser samt kan förmedla kortare uthyrning på platser som är tillfälligt lediga.  

Gästplatser

Med över tjugo års erfarenhet har vi mycket goda möjligheter att hjälpa er med gästhamnsuthyrning rent generellt, i del av ert hamnområde eller förmedling av lediga platser i småbåtshamnen under tid som de inte nyttjas av ordinarie platsinnehavare. Genom ett långvarigt samarbete med Dockspot.com kan vi erbjuda en modern lösning på onlinebokning och effektiv förmedling på ett smidigt sätt.

Marknadsföring

Vi har ett stort antal samarbetspartners inom det maritima området och en vid kundkrets av båtägare i såväl Sverige som Norge. Vi kan effektivt hjälpa till med marknadsföring genom såväl sociala medier som nyhetsbrev och ett urval av tryckt media. Med hjälp av oss når ni pricksäkert just er kundkrets och vi kan genom vårt breda kontaktnät hjälpa er att öka avkastningen på just er anläggning.

För den enskilde båtägaren

För enskilda båtplatssinnehavare erbjuder vi specifik tillsyn av förtöjning, elanslutning och ösa/länsa båten samt extra kontroller vid hårt väder och isläggning. För de föreningar och företag som har samverkan med oss erbjuder vi detta till rabatterat pris och innebär således en förmån för just era båtgäster.

Pris och offert:

Ni kan välja ett urval av våra tjänster eller få förmånligt pris på hela paketet. Vi kan lämna offert på såväl löpande pris (390 kr/h ex moms) eller be oss ta fram förslag på ett fast pris.

För företag eller föreningar som anlitar oss erbjuder vi alla båtplatsinnehavare vårt paket av enskild och utökad tillsyn för endast 1850 kr (inkl moms) per säsong (se mer info ovan).  

Kontakt:

Kontakta Ylva och Per hos oss på Gästhamnsbolaget Väst AB för på info@turistenvast.se alt +46(0)707 40 36 79 för mer information och offert för just er förening eller företag.